CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU SERVICIUL DE ȘTIRI PRIN BULETINUL INFORMATIV / NEWSLETTER

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal este:
ETA Automatizari Industriale
str. Gheorghe Doja, nr. 11
300195, Timișoara
tel: +40 256 294 608

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt colectate prin înregistrarea datelor furnizate de dumneavoastră, în calitate de subiect al datelor, atunci când vă înregistrați pentru Buletinul informativ pe site-ul
www.safefleet.eu, utilizând formularul online corespunzător. Datele pe care le furnizați prin completarea acestui formular electronic sunt necesare pentru a vă permite să vă înscrieți la Newsletter-ul Safefleet și pentru a vă actualiza prin trimiterea de materiale promoționale (prin e-mail) despre produse, servicii (ex. modalități de cumpărare, livrare, asistență, oferte comerciale, etc.), inițiative și evenimente, precum și pentru a efectua cercetări de piață (pentru a înțelege mai bine interesele dvs. și pentru a îmbunătăți oferta noastră). Baza legală a prelucrării datelor dvs. va fi consimțământul dvs., conform art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulament.

DATE PERSONALE PROCESATE
Vă rugăm să furnizați toate datele solicitate ca "obligatorii" (*) deoarece acestea sunt necesare pentru înscrierea dvs. la Newsletter-ul nostru; în cazul în care formularul nu este completat sau este completat parțial, înregistrarea nu va putea fi finalizată.

Datele dvs. vor fi prelucrate electronic în conformitate cu legislația în vigoare, respectând prevederile măsurilor aplicabile și/sau ale modificărilor și/sau completărilor ulterioare emise în domeniul protecției datelor personale. Acestea vor fi tratate în moduri care să asigure securitatea și confidențialitatea acestora și să împiedice divulgarea sau utilizarea neautorizată, alterarea sau distrugerea lor

Datele dvs. nu vor fi făcute publice. Pentru a vă permite să primiți Newsletter-ul nostru și să fiți contactat de Safefleet, datele dvs. vor fi cunoscute (în limitele domeniului lor de competență) de către persoanele autorizate de Safefleet pentru prelucrare, de către companiile din Grupul Safefleet, precum și de către companiile care ne furnizează servicii [1] utile pentru gestionarea site-ului nostru sau care desfășoară activități de marketing în numele nostru, în baza unor acorduri de confidențialitate care le supun obligațiilor prevăzute de art. 28 din Regulamentul UE 679/2016.

SCOPURILE PRELUCRĂRII
Datele cu caracter personal sunt prelucate în scopul următor:
a) trimiterea buletinului informativ www.safefleet.eu.

DURATA PRELUCRĂRII
Datele dvs. vor fi prelucrate pe întreaga durată a înscrierii dvs. în serviciul nostru de Newsletter sau, în orice caz, până la retragerea consimțământului dvs. (care poate fi solicitată în orice moment, folosind link-ul prezent în toate Newsletter-urile noastre); ulterior, datele vor fi șterse sau făcute anonime.

NATURA OPȚIONALĂ A FURNIZĂRII DATELOR
Furnizarea datelor este opțională, dar fără acestea, nu vom putea să vă trimitem Buletinul informativ. Pentru a vă actualiza cu privire la produsele noastre, serviciile, inițiativele și evenimentele noastre, pentru a vă trimite materiale promoționale, inclusiv personalizate în funcție de solicitările dvs., sau pentru a efectua cercetări de piață, avem nevoie de consimțământul dvs. explicit (conform art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulament). De asemenea, dacă doriți să ne acordați consimțământul, Safefleet poate utiliza preferințele dvs. în achiziții pentru a vă oferi oferte personalizate în funcție de nevoile dvs. Dacă nu sunteți de acord să ne acordați consimțământul, nu vom putea să vă înscriem în Newsletter-ul nostru.

Consimțământul dvs. poate fi retras liber (vezi litera i) a informației fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare retragerii, folosind pur și simplu link-ul prezent în toate Newsletter-urile noastre sau scriind la sales@safefleet.eu.

METODE DE PROCESARE A DATELOR
În legătură cu scopurile descrise mai sus, datele cu caracter personal sunt procesate în principal cu ajutorul instrumentelor IT, în scopuri strict legate de scopurile menționate anterior și în orice caz, într-un mod care să garanteze securitatea și confidențialitatea acestor date. Odată ce scopurile stabilite au fost îndeplinite, datele vor fi șterse sau transformate într-o formă anonimă. Nu se comunică sau se dezvăluie datele, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

LOCUL DE PROCESARE A DATELOR
Procesarea datelor menționate se desfășoară în sediul Responsabilului cu Protecția Datelor și este efectuată exclusiv de personalul tehnic desemnat pentru a procesa datele sau de orice persoane
desemnate ocazional pentru efectuarea operațiunilor de mentenanță.

DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE
Subiecții cărora li se referă datele cu caracter personal au dreptul să: obțină confirmarea dacă există sau nu date cu caracter personal care îi privesc; să fie informați cu privire la conținutul și originea acestora; să verifice exactitatea lor; să solicite adăugarea, actualizarea sau corectarea lor (Articolul 7 din Legea 196/2003).

Prin comunicarea trimisă la adresa de e-mail sales@safefleet.eu, puteți exercita oricând drepturile [2] prevăzute în articolele 15-22 din Regulament, inclusiv dreptul de a afla ce date prelucrăm, în ce mod și în scopurile pentru care le utilizăm, de a modifica datele furnizate sau de a le șterge, de a ne solicita să limităm utilizarea datelor dvs., de a solicita primirea sau transmiterea datelor dvs. către alt operator, fără a afecta posibilitatea de a vă schimba sau retrage consimțămintele.

În conformitate cu același articol, există și dreptul de a solicita ștergerea, anonimizarea sau blocarea datelor care au fost procesate ilegal, precum și dreptul de a se opune, din motive legitime, la prelucrarea lor.

Pentru a simplifica procedurile de depunere și pentru a reduce timpul de răspuns, vă rugăm să transmiteți solicitările menționate în paragraful anterior la:
ETA Automatizari Industriale
str. Gheorghe Doja, nr. 11
300195, Timișoara
tel: +40 256 294 608

ANULAREA SERVICIULUI
Dacă nu mai doriți să primiți Buletinul informativ, faceți clic pe link-ul din partea de jos a e-mailului care conține buletinul informativ www.safefleet.eu. În cazul unor probleme, vă rugăm să trimiteți un e-mail la sales@safefleet.eu sau o comunicare scrisă adresată sediului ETA Automatizari Industriale, indicând ca
subiect "Date cu Caracter Personal.

Datele cu caracter personal sunt colectate și procesate în conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR: Regulamentul General privind Protecția Datelor), în scopul
asigurării procesării datelor în deplină conformitate cu drepturile fundamentale, libertățile și demnitatea persoanelor. Vă informez prin prezenta că datele furnizate vor fi procesate în conformitate cu obligațiile de confidențialitate, legalitate și transparență impuse de lege, protejându-vă drepturile.

Cerere de consimțământ, Regulamentul (UE) 2016/679: În conformitate cu Regulamentul