Termeni şi Condiţii

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.obu1.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.obu1.ro este administrat de ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE SRL cu sediul în Timişoara, jud. Timiş, Str. Gheorghe Dima 300079, nr. 1 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J35/3580/1994 CUI RO6825562.

CIVITRONIC SRL, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr. 11, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr: J35/1445/2001, C.U.I.: RO14345794 are calitate de Revânzător autorizat a sistemelor OBU One. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.obu1.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră în calitate de utilizator:

 • să permiteţi instalarea de către furnizor a echipamentelor pe autovehiculele dvs.;
 • să respectaţi recomandările furnizorului în ceea ce priveşte regimul hardware de exploatare al echipamentelor instalate;
 • să achitaţi contravaloarea echipamentelor conform clauzelor contractului;
 • să obtineţi acordul proprietarului vehiculelor de a instala OBU One pe acestea;
 • să introduceţi în contul dvs. de pe www.hu-go.hu OBU PIN şi OBU ID şi să alimentaţi contul înainte ca vehiculele să circule în Ungaria;
 • să lipiţi şi să păstraţi lipite pe autovehiculele care fac obiectul contractului autocolantele oferite, pe întreaga durată a contractului;
 • în cazul achiziţiei serviciilor de asistenţă rutieră A24, să respectaţi contractul de furnizare aferent, în acord cu Termenii şi Condiţiile acolo prezentate şi să vă adresaţi în mod direct Furnizorului A24 referitor la orice situaţie ivită cu privire la respectivele servicii.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţul este determinat de configuraţia (soluţie de bază + opţionale/servicii) aleasă de utilizator şi specificată în formularul de comandă sau în magazinul online de pe www.obu1.ro. Formularul de comandă şi confirmarea de comandă online conţin informaţii legate de moneda contractului şi valoarea totală a configuraţiei aleasă de client.

Contractarea sistemului OBU One se poate face prin comandă online lansată pe www.obu1.ro. Plata se poate face online cu cardul (prin gateway-ul de plăţi PayU) sau prin ordin de plată. Furnizorul, prin Revânzătorul autorizat, va livra echipamentele şi va presta serviciile asociate numai după plata facturii de către Utilizator. Instalarea device-urilor OBU One se poate face atât de către client, cât şi de către furnizor. După instalarea în regie proprie, clientul are responsabilitatea anunţării echipei de suport a furnizorului în vederea primirii informaţiilor despre OBU PIN şi OBU ID. Aceste informaţii trebuie introduse de client în contul deschis pe www.hu-go.hu. Lipsa acestor informaţii şi/sau împerecherea lor greşită cu vehiculele din contul clientului deschis pe www.hu-go.hu pot duce la primirea unor amenzi din partea autorităţilor maghiare.

Livrarea şi instalarea echipamentelor:

Livrarea echipamentelor se va face în maxim 10 zile de la plata facturii pentru OBU şi serviciile de instalare. Utilizatorul trebuie să înştiinţeze furnizorul asupra disponibilităţii autovehiculelor pentru instalarea sistemului cu cel puţin 48 de ore înainte. Furnizorul va face livrarea pe cheltuiala clientului, la sediul acestuia sau direct la service-urile autorizate să facă instalarea.

Instalarea OBU One se face obligatoriu cu legături permanente la instalaţia electrică a autovehiculului şi realizând toate testele funcţionale în aplicaţia SafeFleet Portal. În caz contrar nu ne asumăm răspunderea pentru o funcţionare corectă. Instalarea durează în general 30-45 de minute, dar poate varia în funcţie de tipul autovehiculului, de starea tehnică a instalaţiei electrice, de numărul accesoriilor opţionale, etc. Cu ocazia instalării, service-ul autorizat va lipi pe autovehicul un autocolant de 23×7 cm cu textul “Monitorizat prin GPS. Soluţie de la www.safefleet.ro” şi un QR code.

Instalarea se face la sediul service-urilor autorizate ale furnizorului, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, reprezentanţii service-urilor se pot deplasa la sediul utilizatorului în schimbul unui tarif de 0.2 euro + TVA/km. Service-urile autorizate ale furnizorului sunt organizaţii independente de furnizor şi sunt singurele responsabile pentru propriile acţiuni.

Furnizorul nu răspunde pentru eventualele daune provocate de service utilizatorului. Instalarea se poate face şi de către utilizator, pe cheltuiala proprie, caz în care nu beneficiază de garanţie pentru manopera de instalare.

Echipamentele instalate în cadrul serviciilor de asistenţă rutieră A24 rămân supuse dispoziţiilor contractului A24 aferent acelora.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.obu1.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.obu1.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de email sales@safefleet.eu.

Politica de confidenţialitate

Nu prelucrăm datele financiar-bancare. Aceste date sunt prelucrate doar de către procesator în vederea transferului de fonduri.

Prelucrăm doar datele personale necesare pentru a asigura furnizarea produselor și prestarea serviciilor, funcționarea platformei și pentru a asigura un serviciu cât mai simplu și eficient. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și limitate.

Datele trimise prin aplicație și site sunt securizate la cele mai înalte standarde și am luat toate măsurile de protejare a acestora, iar acestea sunt stocate pe un server cloud localizat în spațiul UE.

În calitate de client ai următoarele drepturi, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

 • să fii informat în privința prelucrării datelor tale personale;
 • să cunoști entitățile care au acces la datele tale personale;
 • să corectezi datele inexacte, respectiv să completezi datele incomplete;
 • să soliciți ștergerea definitivă a datelor tale, dacă prelucrarea nu a fost legală;
 • să retragi consimțământul acordat pentru colectarea și prelucrarea datelor tale;
 • să depui plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Prin folosirea serviciului, serverele înregistrează şi colectează prin sisteme securizate anumite informaţii trimise de aplicația sau browserul Utilizatorului cum ar fi adresa IP şi locaţia de unde este accesată Aplicaţia. De asemenea, pot fi colectate în mod legal anumite informaţii despre Utilizator, câtă vreme acesta foloseşte Aplicaţia, respectiv datele menţionate în timpul înregistrării. Datele legate de cardul bancar vor fi colectate exclusiv în scopul efectuării plății și vor fi transmise prin sisteme securizate.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați politica noastră de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabilităţi privind produsele

S.C ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE S.R.L. și CIVITRONIC S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000.

Politica de retur

Dacă eşti nemulțumit de produsele cumpărate de la www.obu1.ro şi vrei să renunți la cumpărare şi implicit să primeşti banii înapoi, poți să aplici pentru procedura de retur a produselor în 14 zile, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță. Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul www.obu1.ro. Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile, fără penalități şi fără invocarea vreunui motiv. Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

 1. data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
 2. ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
  1. în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

  2. în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

  3. în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs.

Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

În cazul în care furnizorul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispoziţiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile. În cazul în care furnizorul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se consideră livrate, conform menţiunilor din secţiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Obligaţiile care revin furnizorului în cazul retragerii

Furnizorul, prin Revânzătorul autorizat, rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispoziţiile legii.

Furnizorul, prin Revânzătorul autorizat, rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei secţiuni, furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonanţei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Pentru orice detalii sau neclarităţi privind returnarea produselor vă rugăm să ne contactaţi pe email sau la unul din numerele de telefon afişate pe www.obu1.ro.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:

 1. sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel)
 2. telecopiator (fax)
 3. adresă de poştă electronică (email)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă:

 1. imprimat neadresat
 2. imprimat adresat
 3. scrisoare tipizată
 4. publicitate tipărită cu bon de comandă
 5. catalog
 6. telefon cu intervenţie umană
 7. telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext)
 8. radio
 9. videofon (telefon cu imagine)
 10. videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil)
 11. poştă electronică (email)
 12. telecopiator (fax)
 13. televiziune (teleshopping)

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE S.R.L. sau SC CIVITRONIC S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE S.R.L. sau SC CIVITRONIC S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea de pe magazinul virtual www.obu1.ro.

Condiţii Generale de Afaceri

S.C. ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE SRL furnizează echipamentele OBU şi serviciile asociate, prin revânzătorul autorizat Civitronic SRL, în termenii CGA (Condiţii Generale de Afaceri – click AICI pentru a deschide).