Termeni si Conditii

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.obu1.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.
www.obu1.ro este administrat de ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL cu sediul in Timisoara, jud. Timis, Str. Gheorghe Dima 300079, nr 1 inregistrata la Registrul Comertului cu nr J35/3580/1994 CUI RO6825562
Ne rezervam dreptul de a efectua modificari ale acestor Termeni si Conditii precum si orice modificari site-ului www.obu1.ro fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si Conditii, puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

Obligatiile domneavoastra in calitate de utilizator:

  •  sa permiteti instalarea de catre furnizor a echipamentelor pe autovehiculele dvs.;
  •  sa respectati recomandarile furnizorului in ceea ce priveste regimul hardware de exploatare al echipamentelor instalate;
  •  sa achitati furnizorului contravaloarea echipamentelor conform clauzelor contractului;
  •  sa obtineti acordul proprietarului vehiculelor de a instala OBU One pe acestea;
  •  sa introduceti in contul dvs. de pe www.hu-go.hu OBU PIN si OBU ID si sa alimentati contul inainte ca vehiculele sa circule in Ungaria;
  • sa lipiti si sa pastrati lipite pe autovehicolele care fac obiectul contractului autocolantele oferite, pe intreaga durata a contractului;
  • in cazul achizitiei serviciilor de asistenta rutiera A24, sa respectati contractul de furnizare aferent, in acord cu Termenii si Conditiile acolo prezentate si sa va adresati in mod direct Furnizorului A24 referitor la orice situatie ivita cu privire la respectivele servicii;

Pret si modalitati de plata:

Pretul este determinat de configuratia (solutie de baza + optionale/servicii) aleasa de utilizator si specificata in formularul de comanda sau in magazinul online de pe www.obu1.ro.
Formularul de comanda si confirmarea de comanda online contin informatii legate de moneda contractului si valoarea totala a configuratiei aleasa de client.

Contractarea sistemului OBU One se poate face prin comanda online lansata pe www.obu1.ro. Plata se poate face online cu cardul (prin gateway-ul de plati PayU), ramburs sau prin ordin de plata.
Furnizorul va livra echipamentele si va presta serviciile asociate numai dupa incasarea facturii. Instalarea device-urilor OBU One se poate face atat de catre client, cat si de catre furnizor. Dupa instalarea in regie proprie, clientul are responsabilitatea anuntarii echipei de suport a furnizorului in vederea primirii informatiilor despre OBU PIN si OBU ID. Aceste informatii trebuie introduse de client in contul deschis pe www.hu-go.hu. Lipsa acestor informatii si/sau imperecherea lor gresita cu vehiculele din contul clientului deschis pe www.hu-go.hu pot duce la primirea unor amenzi din partea autoritatilor maghiare.

Livrarea si instalarea echipamentelor:

Livrarea echipamentelor se va face in maxim 10 zile de la plata facturii pentru OBU si serviciile de instalare. Utilizatorul trebuie sa instiinteze furnizorul asupra disponibilitatii autovehiculelor pentru instalarea sistemului cu cel putin 48 de ore inainte.
Furnizorul va face livrarea pe cheltuiala clientului, la sediul acestuia sau direct la service-urile autorizate sa faca instalarea.

Instalarea OBU One se face obligatoriu cu legaturi permanente la instalatia electrica a autovehiclului si realizand toate testele functionale in aplicatia SafeFleet Portal. In caz contrar nu ne asumam raspunderea pentru o functionare corecta.
Instalarea dureaza in general 30-45 de minute, dar poate varia in functie de tipul autovehiculului, de starea tehnica a instalatiei electrice, de numarul accesoriilor optionale, etc.
Cu ocazia instalarii, service-ul autorizat va lipi pe autovehicul un autocolant de 23×7 cm cu textul “Monitorizat prin GPS. Solutie de la www.safefleet.ro” si un QR code.

Instalarea se face la sediul service-urilor autorizate ale furnizorului, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, reprezentantii serviceurilor se pot deplasa la sediul utilizatorului in schimbul unui tarif de 0.2 euro + TVA/km.
Service-urile autorizate ale furnizorului sunt organizatii independente de furnizor si sunt singurele responsabile pentru propriile actiuni.

Furnizorul nu raspunde pentru eventualele daune provocate de service utilizatorului.
Instalarea se poate face si de catre utilizator, pe cheltuiala proprie, caz in care nu beneficiaza de garantie pentru manopera de instalare.

Echipamentele instalate in cadrul serviciilor de asistenta rutiera A24 raman supuse dispozitiilor contractului A24 aferent acelora.

Drepturile de autor (Copyright)

Intregul continut al site-ului www.obu1.ro, incluzand, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea S.C. ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L. sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul www.obu1.ro, sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail sales@safefleet.eu
Politica de confidentialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostril au urmatoarele drepturi,:
1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilitati privind produsele

S.C ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru orice pagube aparute prin folosirea produselor achizitionate prin intermediul acestui site, in alte scopuri decat cele mentionate de producator. Returnarea produselor se poate efectua in conformitate cu dispozitiile OG 130/2000.

Politica de retur

Daca esti nemultumit de produsele cumparate de la www.obu1.ro si vrei sa renunti la cumparare si implicit sa primesti banii inapoi, poti sa aplici pentru procedura de retur a produselor in 14 zile, conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
Dreptul de retur in 14 zile se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe site-ul www.obu1.ro
Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.
Dreptul de renuntarea la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

În cazul în care furnizorul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispozitiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.
În cazul în care furnizorul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se considera livrate, conform mentiunilor din sectiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Obligaţiile care revin furnizorului în cazul retragerii

Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozitiile legii.
Furnizorul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei sectiuni, furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.
Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:
– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
– furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
– furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
– contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
– contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
– prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
Pentru orice detalii sau neclaritati privind returnarea produselor va rugam sa ne contactati pe email sau la unul din numerele de telefon afisate pe www.obu1.ro

Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta

Art. 1. – Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de posta electronica (e-mail)
Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute la art. 1 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.
Lista cuprinzand tehnicile de comunicatie la distanta
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizata;
d) publicitate tiparita cu bon de comanda;
e) catalog;
f) telefon cu interventie umana;
g) telefon fara interventie umana (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil);
k) posta electronica (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunostinta asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si S.C.ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L. In cazul unor eventuale conflicte intre S.C.ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L. si clientii sai, se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucratoare.
Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta competenta in conformitate cu legile romane in vigoare.

Diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni Conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.
Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii clientul isi isi asuma in totalitate drepturile si obligatiile ce decurg din cumpararea din magazinul virtual www.obu1.ro.

Conditii Generale de Afaceri

ETA Automatizari Industriale SRL furnizeza echipamentele OBU si serviciile asociate in termenii CGA (Conditii Generale de Afaceri – click AICI pentru a deschide).